baner promujacy system

O projekcie "Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu"

STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 z siedzibą Rzeszowie oraz ze Szkołą Podstawową nr 31 im. K. Pułaskiego z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt o numerze EOG/21/K4/W/0074 w ramach Komponentu IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), Program Edukacja, Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.


Wartość dofinansowania: 102 042,00 EUR
Grantobiorca: STAWIL Sp.  z o.o., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
Partner: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
Partner: Szkoła Podstawowa nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów
Czas trwania: 01.06.2022 r. – 31.12.2023 r.

 

Projekt: "Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu" korzysta z dofinansowania o wartości 86 735,70 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest opracowanie i uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET) poprzez stworzenie programu szkolenia dla nauczycieli, scenariuszy rozmów/zajęć, zapewnienie modułu wspierającego i stworzenie publikacji podsumowującej projekt, a w konsekwencji przyczynienie się do zmniejszenia różnic społecznych (również w obrębie EOG).

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele (beneficjent pośredni) oraz osoby uczące się (beneficjent końcowy).

Planowane rezultaty:

 1. Szczegółowy program kursu dla nauczycieli:
  programu wykorzystujący metody typu action learning. Program podzielony na moduły - umożliwia dopasowanie prowadzonego szkolenia do aktualnych potrzeb danej grupy, np. szerokie omówienie tematu, który jest dla tej grupy szczególnie istotny.
 2. Scenariusze dla nauczycieli:
  10 scenariuszy rozmów/ zajęć dla nauczycieli dotyczących najczęściej pojawiających się w szkołach problemów np. konflikty rówieśnicze i alternatywne metody rozwiązywania sporów, spotkanie z rodzicami trudnymi, problematyka zw. z wiekiem dojrzewania w tym ryzykowne zachowania zw. z aktywnością w sieci (np. seksting, hating, patostreaming), radzenie sobie z emocjami, stresem, odbudowa więzi międzyludzkich po pandemii COVID 19.
 3. Moduł wspierający:
  trwałe narzędzie dydaktyczne w postaci modułu wspierającego (dostęp online), służyć ma do zwiększenia aktywności osób z grupy docelowej, a przy okazji być dodatkowym kanałem upowszechniania rezultatów i materiałów wypracowywanych przez grupy uczące się zgodnie z programem (rezultat 1).
 4. Publikacja – Praca z uczniem z trudnościami:
  publikacja zawierająca analizę konkretnych przypadków trudnych sytuacji i możliwości ich rozwiązania (case study), w tym zawierająca odpowiedzi psychologa zamieszczone w module wspierającym.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem